Vennekreds

 

Bestyrelsen for Klosterparkens Vennekreds:

Formand: Inger Møller

Næstformand: Jytte Gram

Kasserer Eva Eilers og revisor Ulla Abild.