Til fagpersonale

Fagpersonalet er tværfagligt sammensat af både sundhedspersonale, fysioterapeut, ergoterapeut, servicepersonale og hjerneskadekoordinator.

Desuden har Klosterparken et tæt samarbejde med neuroterapeuter, talepædagog og neuropædagoger.

Servicefunktionerne indenfor  køkken, rengøring, pedel, vask og administration løses af intern og ekstern servicepersonale.

Klosterparken vægter den individuelle tilrettelæggelse af hverdagen og omsorgen for den enkelte beboer højt. Derfor samarbejder medarbejderne i tværfaglige teams.

Klosterparken sikrer ved uddannelse og kursusdage, at medarbejderne kontinuerligt opdaterer deres faglige viden indenfor ders specifikke fagområde.

Medarbejderne deltager desuden i supervision og forskellige møder og en åben dialog i hverdagen. Dermed fremmes forståelsen af arbejdsrelationen mellem fagpersonalet og den enkelte beboer samt udviklings- og arbejdsmetoderne i forhold til at sikre den enkeltes udvikling. Metoderne hjælper tilsvarende fagpersonalet til at klare og bearbejde de  følelsesmæssige og psykiske belastninger, der ofte følger med arbejdet omkringe beboerne og de pårørende.

Den systemiske tænkning er en naturlig del af arbejdsgrundlaget med en værdsættende og anerkendende tilgang til beboere, de pårørende og hinanden samt til udvikling, mestring og forandring omkring den enkelte beboer. Størstedelen af medarbejderne har gennemgået en systemisk grunduddannelse og neuropædagogisk kursus. Desuden er flere personalemedlemmer uddannet i Marte Meo og kognitiv terapi.

Klosterparken er uddannelsessted for social- og sundhedsassistentelever samt ergoterapeutstuderende