Samarbejdspartnere

I forbindelse med ind- og udvisiteringer til eller fra Hjerneskadecenter  Klosterparken, er der et tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere fra kommunen, sygehusene eller andre genoptrænings- og botilbud, for derved at sikre borgeren de bedst mulige betingelser for det videre forløb.

I forbindelse med visitering og afklaring af forventninger til opholdet inddrages relevante konsulenter/ sagsbehandlere, visitatorer og pårørende