Samarbejde med pårørende

 

Samarbejde med pårørende til borgere på Hjerneskadecenteret Klosterparken.

Når en hjerneskade rammer, forandres hverdagen for hele familien. Mange forældre/pårørende får et større ansvar både i form af nye roller og flere arbejdsopgaver. Lang de fleste pårørende oplever også, at stå i situationer, som de ikke ved, hvordan de skal håndtere og at frustration bliver en del af hverdagen.

På hjerneskadecenter Klosterparken har vi en ambition om, at vi i et tæt og dialogbaseret samarbejde med pårørende  formår at medvirke til at mindske frustrationen over hjerneskadens konsekvenser hos borgeren og dermed forhåbentlig også afledt heraf - hos de pårørende.

De pårørende betragtes som en stor ressource i arbejdet med den enkelte borger og vi bestræber os på igennem en forventningsafstemning omkring rolle- og opgavefordeling at kunne forebygge evt. misforståelser og utilstræ¦kkelig kommunikation undervejs i et forløb.

Vi vægter højt,  at pårørende oplever sig hørt, mødt og set samt at Hjerneskadecenter Klosterparken er et venligt hus at komme i.  

En åben dialog omkring de pårørendes rolle i den nye dagligdag for borgeren på hjerneskadecenter Klosterparken er således vægtet meget højt.