Pårørende

Klosterparken er et botilbud i Tønder Kommune for borgere med en erhvervet hjerneskade. Botilbuddet er placeret under Psykiatri og Handicap

Klosterparken er ombygget til 14 boliger for senhjerneskadede i alderen 18 år og opefter.

Tønder Kommunes neuroterapeutiske afdeling er tilknyttet Klosterparken og der er genoptræningfacilitetter til den fysiske og kognitive genoptræning.

Der er tilknyttet Klosterparken en hjerneskadekoordinator.

Kommunens THS tale høre syn er på Klosterparken 2 gange ugentligt.

Klosterparken tilbyder både længerevarende og midlertidige genoptrænings-eller botilbudsophold.

Har du brug for flere oplysninger, så ring på 74 92 96 01 eller skriv til klosterparken@toender.dk .