Pårørende

Retningslinjer i forbindelse med gradvis genåbning af tilbud under Handicap og Psykiatriområdet. (Gældende fra 11. maj 2020.)

Genåbning for besøg på de sociale botilbud, herunder hjerneskadecenter Klosterparken. 
Hovedformålet med restriktioner for besøg på de sociale botilbud er, at undgå at coronasmitte spredes hos den del af borgerne som anses for udsatte i denne sammenhæng.
I forbindelse med en gradvis genåbning af besøg på Klosterparken  vil der stadig være fokus på, at undgå smitte blandt borgerne.
Vi kan ikke udarbejde retningslinjer der dækker alle borgere, da de har meget individuelle behov og muligheder for at indgå i sociale sammenhænge.
Retningslinjerne vil være som følger:
-    Generelle hygiejniske retningslinjer og principper om afstand, håndhygiejne, hoste-/nyse etikette og rengøring er fortsat gældende og alt afgørende for at minimere smitte.
Der vil blive iværksat ekstra rengøring i det omfang det er nødvendigt. Dette indebærer blandt andet afspritning og vask af besøgsområder efter besøg.
Er du syg eller har symptomer skal du blive hjemme.

Så vidt det er muligt gennemføres ”besøg” hos borgeren på video/telefon.
Personalet vil kunne være behjælpelige med den tekniske side af sagen, og bistå borgeren i kommunikationssituationen.

Hvor det ikke skønnes hensigtsmæssigt at gennemføre besøg virtuelt, bør besøg så vidt muligt foregå udendørs. 
Dette kan gennemføres med gåture eller besøg i pavillonen. 
•    Foregår besøget i pavillonen er pårørende medansvarlige i at kontaktpunkter tørres af når besøget afsluttes.  
•    Såfremt der benyttes toiletfaciliteter i forbindelse med besøg, vil der blive gennemført ekstra rengøring af disse områder. Pårørende er medansvarlige i at kontaktpunkter tørres af.  
•    Besøget aftales altid med personalet af botilbuddet inden det finder sted. Personalet koordinerer hvor og hvornår besøget finder sted. Personalet følger beboeren udenfor.  Besøgstidspunkter er følgende: kl. 10-12, 13-15, 16-18, 19-21.  Kontakt personalet i hvilket tidsrum der ønskes besøg. Er det ønskede besøgstidspunkt optaget må besøget finde sted på et af de andre tidspunkter. 
•    En besøgende/pårørende ad gangen i huset. 
•    Så få forskellige besøgende som muligt – helst den samme besøgende hver gang.
•    Ingen husdyr tilladt inde i huset. 
•    Det er den besøgendes ansvar, at sundhedsmyndighedernes retningslinjer følges under besøget
•    I forhallen står der en besøgskurv som i er velkommen til at tage med over i pavillonen eller med hen på en bænk. 

I undtagelsestilfælde kan der arrangeres besøg i borgerens hjem. Det beror på ledelses af det enkelte botilbud at vurderer og arrangere disse.
Her vil besøg udelukkende foregå i beboerens bolig. Det må ikke være besøg i fællesarealerne. 
Efter besøg vil der skulle arrangeres ekstra rengøring af boligen. Pårørende er medansvarlige i at kontaktpunkter tørres af når besøget afsluttes. 

I helt særlige tilfælde, kan det være hensigtsmæssigt for borgeren, at der arrangeres besøg hos de pårørende (Weekend besøg).
Det er op til botilbuddets ledelse at vurderer hensigtsmæssigheden i dette, samt at arrangerer evt. besøg hos pårørende.
Ved hjemkomst til botilbuddet skal borgeren bades og alt tøj vaskes, inden borgeren kan få adgang til fællesarealer mv.

Charlotte Kjær Thøstesen Jensen

 

Forebyggelse - Generelle hygiejniske retningslinjer og principper

•    Hold afstand

•    Begræns fysisk kontakt, undgå håndtryk, kys, og kram hvis der er forkølelses symptomer. 

•    Host/nys i ærmet

•    Vask bord, armlæn, dørhåndtag, af med vand og sæbe.

•    Sprit hænder inden og efter besøg. 

•    Benyttes toilettet, er det borgerens eget toilet og dette vaske af med universalklud som hænger på badeværelset. 

•    Dørhåndtag vaskes af. 
 

 

Besøgskurv.    

Kurven indeholder
•    krus, tallerkner, knive, gafler, skeer, glas, servietter, dug, 

Ring på dørklokken og spørg personalet om en kande kaffe til at tage med. De vil også være behjælpelig med det i ønsker at have med på turen eller i pavillonen som skal hentes inde i huset. 

Stil kurven med det brugte service i forhallen, ring på dørklokken når besøget er slut og vi kommer og ledsager borgeren ind i huset igen. 

I må have nogle dejlige og hyggelige timer sammen derude. 

Hilsen personalet på Klosterparken. 

 

 

Klosterparken er et botilbud i Tønder Kommune for borgere med en erhvervet hjerneskade. Botilbuddet er placeret under Psykiatri og Handicap

Klosterparken er ombygget til 14 boliger for senhjerneskadede i alderen 18 år og opefter.

Tønder Kommunes neuroterapeutiske afdeling er tilknyttet Klosterparken og der er genoptræningfacilitetter til den fysiske og kognitive genoptræning.

Der er tilknyttet Klosterparken en hjerneskadekoordinator.

Kommunens THS tale høre syn er på Klosterparken 2 gange ugentligt.

Klosterparken tilbyder både længerevarende og midlertidige genoptrænings-eller botilbudsophold.

Har du brug for flere oplysninger, så ring på 74 92 96 01 eller skriv til klosterparken@toender.dk .