Mission og vision

Mission

At kunne tilbyde borgere med senhjerneskade et tværfagligt sammenhængende og koordineret tilbud, som målrettet arbejder rehabiliterende med henblik på, at borgerne genvinder og bevarer et funktionsniveau på højest mulige niveau.

Vision

At Klosterparken bliver et nationalt attraktivt og anerkendt Hjerneskadecenter med højt kvalificeret tværfagligt personale, der er kendt for en høj faglighed og en  rehabiliterende opgaveløsning.