Magtanvendelse

Brug af fysisk magt og andre indgreb i beboernes selvbestemmelsesret må som udgangspunkt ikke finde sted. Det er erfaringen på Klosterparken, at der kan opstå situationer, hvor anvendelse af magt kan være nødvendigt. Brug af fysisk magt indberettes altid til myndighedsafdelingen.

Lovgrundlaget for magtanvendelsen findes i Servicelovens § 124.

Klosterparkens ledelse står altid til rådighed for yderligere oplysninger.