Magtanvendelse

Brug af fysisk magt eller andre indgreb i beboernes selvbestemmelsesret, må som udgangspunkt ikke finde sted.

Det er erfaringen på hjerneskadecenter Klosterparken, at der kan opstå situationer, hvor anvendelse af magt kan være nødvendig. Brug af fysisk magt indberettes altid til myndighedsafdelingen i Tønder Kommune.

Lovgrundlaget for magtanvendelsen findes i Servicelovens § 124.

Klosterparkens ledelse står altid til rådighed for ydeligere oplysninger.