Målgruppe

Målgruppen for botilbuddet på Klosterparken er borgere fra 18 år og opefter, der har pådraget sig en hjerneskade og som har behov for et botilbud i en kortere eller længerevarende periode. Der kan efter en konkret individuel vurdering indvisiteres yngre borgere, såfremt det vurderes, at de kan profitere af et ophold.

 

I samarbejde med Tønder Kommunes Myndighedsafdeling tilbydes der genoptræning og rehabilitering indenfor det fysiske, kognitive og det sociale område.