Klosterparken

 

 

 

 

Klosterparken er et botilbud i Tønder Kommune for borgere med en erhvervet hjerneskade. Botilbuddet er placeret under Social-, Arbejdsmarked, - Sundhedsforvaltningen.

Klosterparken er ombygget til 14 boliger for senhjerneskadede i alderen 18 år og opefter.

Tønder Kommunes neuroterapeutiske afdeling er tilknyttet Klosterparken og der er genoptræningfacilitetter til den fysiske og kognitive genoptræning.

Der er tilknyttet Klosterparken en hjerneskadekoordinator.

Der er tilknyttet Klosterparken en talepædagog.

Klosterparken tilbyder både længerevarende og midlertidige genoptrænings-eller botilbudsophold.

Har du brug for flere oplysninger, så ring på  74 92 96 01/ 29 43 25 21 eller skriv til klosterparken@toender.dk .