Hverdagen

Vi tilrettelægger hverdagen i dialog med borgeren og de pårørende udfra de overordnede målsætninger for den enkelte borger.

Vi udarbejder derefter indsatsmål for genoptræningen i tæt samarbejde med borgeren og de pårørende. Målene indgår i den pædagogiske handleplan, der i fællesskab er udarbejdet for forløbet. 

Måltider, samtaler og samvær er en naturlig del af hverdagslivet. Vi tilbyder aktiviteter udover træningsaktiviteter for den enkelte borger eller for en mindre gruppe af borgere.

På Klosterparken har vi 1 huskat og høns i gårdhaven, til stor glæde for alle.