Fysiske rammer

Klosterparken består af 14 torumsboliger. De er fordelt på 2 fløje med henholdsvis 7 boliger i hver fløj. Hver bolig er på cirka 57 kvadratmeter fordelt på en stue med tekøkken, et soveværelse samt et badeværelse.

Udover boligarealet har hver enkelt beboer del i fællesarealet, som består af et gangareal og fællesrum.

Ved hovedindgangen  forefindes et åbent fællesrum  som benyttes til beboerrelaterede aktiviteter.

Der er 3 mødelokaler , som bruges til både beboer- samt personalerelaterede aktiviteter.

Desuden er der servicearealer i forbindelse med køkken- og vaskerifunktion samt personale- og kontorfaciliteter. Køkkenarealet er et modtagerkøkken som  hører under Tønder fælleskøkken.

Dertil er der et træningskøkken og genoptræningsfacilieteter til beboerne.

Klosterparken  udgør i alt omkring 3.800 kvadratmeter "beboelse".