Fremtidig opgaveløsning

Klosterparken er i gang med en omstilling til at blive et hjerneskadecenter, der fysisk danner ramme for et helhedsorienteret og intensivt rehabiliteringsforløb på avanceret niveau, for borgere der har fået en hjerneskade.

Ved at samle de faglige kompetencer indenfor neurorehabilitering på Klosterparken er visionen, at udvikle et fagligt, sammenhængende og koordineret tilbud til borgere med hjerneskade. Ved at samle indsatsen vil Tønder Kommune videreudvikle den faglige kvalitet og samtidig opnå en bedre og mere hensigtsmæssig udnyttelse af de eksisterende ressourcer.

Formålet med det kommunale neurorehabiliteringstilbud er, at sikre et fleksibelt tilbud med rummelighed i forhold til de borgere indenfor målgruppen, der vurderes, at kunne udnytte tilbuddet. Dette vil sige, at man inden for tilbuddet kan tilbyde neurorehabilitering til borgere, som har differentierede behov. Tilbuddet betyder, at Tønder Kommune i fremtiden vil kunne dække langt de fleste borgers behov indenfor neurorehabilitering på basal, avanceret og specialiseret niveau i 2020.