Fagpersonale

Klosterparken består af 14 to-rumsboliger, et træningskøkken og genoptræningsfacilitter til borgere, der bor eller som modtager ambulant genoptræning.

På Klosterparken har vi  en tværfaglig personalesammensætning bestående af  ergoterapeut, fysioterapeut, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere,  pædagoger, hjerneskadekoordinator, husassistenter og pedel. 

På Klosterparken er kommunens neuropædagoger, neuroterapeuter og tale/høre pædagoger tilknyttet med ind- og udgående funktioner.

Klosterparken tilbyder både midlertidige og længerevarendeophold efter servicelovens §107 og §108.