Fagpersonale

Klosterparken har indtil den 1. januar 2007 fungeret som Sønderjyllands Amts specialtilbud til borgere med demens- eller psykiske lidelser. Herefter blev Klosterparken  fra den 1. januar 2007 et socialpsykiatrisk botilbud under Social- og Sundhedsforvaltningen i Tønder Kommune.

Fra 2013  blev  Klosterparken omstillet til en ny målgruppe og er fra 2016 et komplet hjerneskadecenter. 

Klosterparken består  af 14 torumsboliger, et træningskøkken samt genoptræningsfacilitter til borgere, der bor eller som modtager ambulant genoptræning.

På Klosterparken har vi  en tværfaglig personalesammensætning bestående af  ergoterapeut, fysioterapeut, social og sundhedsassistenter, social og sundhedshjælpere,  pædagoger, hjerneskadekoordinator, husassistenter og pedel. 

På Klosterparken er kommunens neuropædagoger, neuroterapeuter og tale/høre pædagoger  tilknyttet med ind- og udgående funktioner.

Klosterparken tilbyder både midlertidige og længerevarendeophold efter servicelovens §107 og §108.