Fagpersonale

Klosterparken har indtil den 1. januar 2007 fungeret som Sønderjyllands Amts specialtilbud til borgere med demens- eller psykiske lidelser. Herefter blev Klosterparken  fra den 1. januar 2007 et socialpsykiatrisk botilbud under Social- og Sundhedsforvaltningen i Tønder Kommune.

Fra 2013  blev  Klosterparken omstillet til en ny målgruppe og er fra 2016 et komplet hjerneskadecenter. 

Klosterparken består af 14 to-rumsboliger, et træningskøkken og genoptræningsfacilitter til borgere, der bor eller som modtager ambulant genoptræning.

På Klosterparken har vi  en tværfaglig personalesammensætning bestående af  ergoterapeut, fysioterapeut, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere,  pædagoger, hjerneskadekoordinator, husassistenter og pedel. 

På Klosterparken er kommunens neuropædagoger, neuroterapeuter og tale/høre pædagoger tilknyttet med ind- og udgående funktioner.

Klosterparken tilbyder både midlertidige og længerevarendeophold efter servicelovens §107 og §108.