Faglig tilgang og metoder

Hverdagen tilrettelægges af medarbejderne i dialog med beboere og pårørende, udfra den enkelte beboers aktuelle behov for genoptræning, støtte eller pleje. 

Måltiderne, personlig hygiejne, samtaler og samvær indgår som en naturlig del af træningen i hverdagslivet. Derudover kommer særlige aktiviteter, som tilrettelægges for den enkelte beboer eller for en mindre gruppe af beboere.

Vi arbejder ud fra en neuro- og specialpædagogisk tilgang, hvor vi bland andet anvender Marte Meo som en metode.

Vi arbejder udfra den rehabilliterende tænkning, hvor vi indgår i relationer på en måde, der støtter livsudfoldelse og glæde samt mindsker angst, frustration, vrede, forvirring, sorg og afmagt.

Vi arbejder med den anerkendende kommunikation, sansestimulation, refleksion, opmærksomhed og nærvær, respekt for relationer, identitetsstøtte samt inddragelse af livshistorie, rammer og overskuelighed.

Samtaler og supervision er indarbejdede metoder, som er med til at øge den faglige refleksion og den dynamiske arbejdproces omrking beboeren.

Vi udarbejder en pædagogisk handleplan på baggrund af myndighedsindstillingen og dokumenterer løbende indsatsmålene omkring den enkelte beboer. Målene fastsættes i samarbejde med beboeren, de pårørende, kommunen samt ud fra personalets faglige vurderinger. Målene i handleplanen evalueres og drøftes minimum én gang årligt på et statusmøde.

Neurofaglige, neuropædagogiske og neuropsykologiske konsulenter samt andre med specialviden inddrages løbende - ligesom der hver måned er fastlagte dage med supervision.

Nye metoder inddrages løbende efter vurdering af metodens anvendelighed i forhold til målgruppen eller den enkelte beboer.