Adgang til tilbuddet

Når en borger ønsker et ophold på Klosterparken, skal der altid forelægge en bevilling fra den pågældende kommunes myndighed.

Kommende brugere, borgere og pårørende er altid meget velkomne til at henvende sig til Hjerneskadecenter  Klosterparken for at få flere oplysninger eller for at komme på besøg.