Økonomi

Huslejen er areal- og indkomstbestemt. El og varme fastsættes for et år ad gangen ud fra institutionens budget. Servicebetaling fastsættes af Socialministeriet og reguleres en gang årligt.

Der tilbydes valgfrie ydelser, som dækker kost, rengøring, vask, hygiejne og forsikring. Beløbene fastsættes ud fra de faktiske udgifter.

Beboere i midlertidigt botilbud betaler ikke husleje i de første tre måneder, hvis de samtidig betaler husleje et andet sted.

Der betales per døgn efter gældende takst.

Gå til Tilbudsportalen, hvor du kan se den gældende takst.