Økonomi

Huslejen er areal- og indkomstbestemt. El og varme fastsættes for et år ad gangen.

Der tilbydes valgfrie ydelser, som dækker kost, rengøring, vask, hygiejne samt kørsel.

Borgere i midlertidigt botilbud betaler ikke husleje de første 3 måneder, hvis de samtidig har en bolig et andet sted.